10 mars 1957, Utdrag ur N Kuriren

 

400-åriga Killinge by gjorde affär på 300 000 kr.

 

I dag skriver Killinge by och Gällivare kommun historia var hemmansägare F A i Killinge kommentar, när på söndagen det klubbslag som föll, som gjorde att vattenrättigheterna i Killingiallet till Gällivare kommuns egendom, enligt det upprättade tilläggsavtalet.

Kontraktet innebär att byn får 300 000 kr för vattenrätten, vars värde senae skall prövas av domstol.

Det var allvarliga män och kvinnor, som fyllde salen i Folkets hus, där mötet skulle hållas.

Men dessförinnan hade man varit nere på älvens is och studerat det märke, som angav den högsta dämningsnivån, när vattenregleringen blir klar.

Man bänkade sig i Folkets hus, som snart fylldes till sista plats.

De kommitterande, som representerade Gällivare Kommun var överpostiljon G.Lidman, gruvarbetare E. Berglund, kontorist E. Isaksson och ingenjör Hj. Wiklund.

Sedan byaåldermannen i Killinge hälsat de närvarande välkommen, valdes hr Lidman till mötets ordförande, och hr Wiklund till sekreterare.

I ett kort, men vältaligt anförande uppmanade byaåldermannen byborna att noga tänka sig för innan de fattade sitt beslut, ty det var ett allvarligt steg, som skulle tagas idag.

Här svarar var och en för sig sade byaåldermannen, och här tar var och en sitt ansvar. Och ingen skall efteråt kunna komma och säga, att han inte har varit närvarande på sammanträdet och således inte biträtt det beslut som fattats

Ordföranden informerade de närvarande, hur ärendet låg till och underströk på det kraftigaste byaåldermannens yttrande.

Det låg spänning i luften, det var så mycket som stod på spel.

Många skulle få sina slåtterängar under vatten.

 

Så kom de första frågorna, hur skulle det bli med ersättningarna som kommer att uppstå och vad kommer att ersättas. Hr Lidman och Wiklund fick söka besvara dem.

En som också hade det svettigt var hr Isaksson. Han fick nämligen tjänstgöra som tolk, och hans svåraste uppgift blev att översätta tilläggskontraktet till finska. Han klarade emellertid arbetet med den äran.

Förhandlingarna fortsattes och drog ut på tiden. Principiellt var man nog enig att avyttra rättigheterna, men det var så många detaljfrågor som skulle klaras upp. Till slut kunde dock ordföranden sammanfatta debatten i en proposition och denna blev enhälligt besvarad ja, och ett klubbslag bekräftade förvärvet.

Som förste man skrev hr Lidman sitt namn på kontraktet och sedan kom den ena bybon efter den andra och gjorde likadant.

Dessa namn på kontraktet blev en bekräftelse på att en ny tid kommit till byn. Om det blir på gott eller ont får framtiden utvisa.

Byn har funnits i 400 år sade byaåldermannen, och den kommer att bestå ännu i århundraden.

Projekteringen av fallet kommer redan att börja till sommaren , och för att så stort företag är det ofrånkomligt, att det blir väg till Killinge.

När kontraktet var undertecknat skakade byaåldermannen och kommittéordföranden hand. De höll var sitt kortare anförande. Sedan bänkade de sig vid kaffebordet.

 

Ett stycke historia hade skrivits, och i stort var Killingeborna nöjd med affären, vilket framgick av samtalet vid kaffebordet

 

10 mars 1957, utdrag ur N Kuriren / rune