1957, Utdrag ur NSD

 

Gällivare kommunalfullmäktige sammanträde…Kiruna skall kontaktas

 

..frågan om inköp av vattenrätten i Killingifallet bordlades för att inleda förhandlingar med Kiruna stad om en gemensam utbyggnad av fallet. Hr Larsson (s) ansåg att kommunen har anledning att engagera sig i viktigare saker än detta. Om det nu skulle bli fråga om att bygga ut fallet trodde han att detta skulle kunna ske i större omfattning och bli mera lönsamt om Kiruna blev engagerad i affären.

Ett flertal talare ansåg att man mycket väl kunde kontakta Kiruna i denna fråga, men gjorde samtidigt gällande att den saken i och för sig inte hade någonting med själva inköpet att göra. Ville man förhandla med någon måste man också vara ägare till vattenrätten, menade man.

I denna diskussion lånade E Berglund borgarnas spöke staten. Han ansåg att man inte fick stirra sig blind på staten i alla situationer. Det gagnar inte folket i kommunen att Vattenfall får behärska prispolitiken sade han. Därvid nämnde han exempel på statliga utbyggnadsprojekt som blivit dyrare än vad exploateringen av Killingifallet beräknas bli. Han trodde att om inte Gällivare elverk funnes skulle staten höja strömavgifterna med 30 procent i Gällivare kommun. Hr Berglunds uttalande föranleddes av att hr Landström med flera gav exempel på vad Norrbottens kraftverk uträttat sedan det övertog Gällivare belysningsförening.

- Många byar som inte sett dagens ljus dessförinnan har nu elektrisk belysning, sade hr Landström.

 

1957, utdrag ur NSD / rune