1957, Utdrag ur NSD

 

Kirunafäderna beslöt att bygga kraftverk

 

Stadsfullmäktiges sammanträde i Kiruna på måndagskvällen var en god bild av hur den snabbt expanderande samhällspolitiken gjort i kommunerna till storföretag.

Utan att blinka och utan större debatt godkändes utredningens förslag om byggande av kraftverk i Killinge i samråd med Gällivare kommun – under förutsättning att Gällivare kommunalfullmäktige fattar enahanda beslut. Därmed band sig staden för ett bygge, som när det är färdigt om något tiotal år, kostar ett 50-tal miljoner kr.

 

Måndagens beslut innebar att Kiruna skall betala sin halva av aktiekapitalet 1,5 milj. kr med 375 000 kr i år och samma summa nästa år. Beslutet har en stor framtida betydelse, då Killinge färdigutbyggt kommer att kunna försörja både Kiruna och Gällivare med elström och ändå ge något över för försäljning.

 

Killinge skall ge kraft 1965

Fullmäktige beslöt att formulera så att >arbetet på kraftverket påbörjas så snart projekteringsarbetet avslutas, nödiga tillstånd erhållits och finansieringsfrågan lösts och så bedrivas att kraftverket kan tas i bruk redan den 1 januari 1965, såvida inte tekniska eller ekonomiska hinder föreligger>

 

 

1957, utdrag ur NSD / rune