1957, 18 april, Utdrag ur NSD

 

Killingiprojektet har nu påbörjats.

 

De första arbetena vid Killingilinka , där Kiruna stad och Gällivare kommun gemensamt planerar att bygga ett stort kraftverk, har nu påbörjats.

Ingenjör Hj. Wiklund, Gällivare och tekniker Forsengren från en Ingenjörsbyrå i Stockholm har gjort vissa förarbeten som skall ligga till grund för en kommande flygfotografering och kartläggning av området.

 

1957, utdrag ur NSD / rune

 

 

 

 

Not.

Under sommaren 1957-1958 har ett antal ungdomar från byn sommarjobb med att hjälpa till vid förarbeten med avvägning och kartläggning av området kring byn.