1959, maj, Utdrag ur NSD

 

Lugn vattendiskussion kring 60-miljonersbygge.

 

Kanske det lugnaste av alla förberedande vattenmål i landet var expertisens omdöme sedan länsstyrelsen på måndagen klarat av första fasen i målet om Killingilinkka. Vattendomstolen blir nästa instans för Gällivare-Kiruna kommunala kraftverk (Malmfältens kraftbolag) som skall kosta 60 miljoner och om allt går enligt planerna stå klar 1964 efter fyra års byggtid.

 

Vattenbyggnadsbyrån representerades genom civilingenjören E. Ljung och B. Hammarsson om den tekniska utformningen av kraftprojektet. Lantmätare J. Ekberg från Anderssons Ingenjörsbyrå i Stockholm gav en redogörelse för företagets inverkan på skog, jordbruk, renskötsel, fiske med mera.

Ombudsmannen i kraftbolaget advokat H.Gagge, Gällivare förklarade ändamålet med kraftverket, Gällivare – Kiruna ordnar alltså sin kraftfråga på kommunal väg, dess verkställande direktör C.O. Bergström Gällivare talade i egenskap av kommuns byggnadschef om olika vägplaner.

Samer och bybor företräddes av advokat H. Berglund, Stockholm, som ansåg att dämningsgränserna kunde sänkas och nya överläggningar måste komma till stånd mellan bolag och målsägare.

Flottningsinspektör T. Rönnbäck, Gällivare upplyste om att flottning fortfarande pågår i Kaitum älv, något som troddes vara ett avslutat kapitel.

I diskussionerna yttrade sig bland annat folkskollärare N. Kuhmunen, Gällivare, om de svårigheter samerna åsamkas av kraftverket.

 

1959, utdrag ur NSD / rune