1959, Utdrag ur NSD

 

Kraftverk förstör bästa fisket – allvarliga skador befaras i Killinge.

 

De sammanlagda skadorna på jordbruket i Killinge by torde bli mycket allvarliga om planerna på kraftverket Killingelinka samt regleringen av Kaitumsjöarna realiseras.

Även sportfisket och turismen kommer att lida avbräck som kan få djupgående verkningar konstaterar Svenska naturskyddsföreningen som getts tillfälle avge yttrande.

 

Killingelinkka kraftverk avser att utnyttja den cirka tre mil långa fallsträckan nedströms Fjällåsen station. Omedelbart nedströms station bildar älven omfattande sel. Genom att uppföra en regleringsdamm nedströms selen planerar AB Malmfältens kraftverk att skapa ett regleringsdamm i denna del av älven.

 

En kraftstation skall byggas liksom en konstgjord kraftverksdamm samt tunnlar och tilloppskanaler. Den utnyttjade fallhöjden blir 85 meter.

 

Stora skador:

8 – 10 av Killinges 38 jordbruksfastigheter kommer att tillfogas omfattande skador. Cirka 25 procent av den odlade jorden blir förstörd.

Fisket som är mycket omfattande längs den planerade regleringsdammen (två mil lång) blir totalskadat. Indirekt medför skadorna på jordbruket och fisket sannolikt en sådan ändring av naturförhållandet att väsentligt minskad trevnad för närboende och turister är att befara.

Härtill kommer de stora skadorna på landskapet, öarna i Killingiselet ”dränks” och dyker upp som fula öar vid lågvatten.

 

Rikt fågelliv:

För att nå ökad effekt planeras också reglering av Kaitumälvens källsjöar Pajep och Vuolle Kaitumjaure. Vid Tjirtjamsundet är fågellivet mycket rikt. Gamla lappvisten finns vid Paltaluokta och Tjuonajokk och det ”heliga fjället” Akkavare ligger längs Vuolle Kaitumjaures södra strand.

 

Bäst i Landet:

Tjirtjamforsarna anses av vederhäftiga bedömare ha det förnämsta harrfisket i hela Sverige.

De stora ingreppen beräknas allvarligt skada fisket. Även här kommer landskapsskadorna att bli omfattande och föga tilltalande för de tusentals turister som vandrar Kungsleden söderut från Kebnekaise och passerar västra kanten på det tilltänkta regleringsmagasinet. Här ligger även en övernattningsstuga.

 

 Naturskyddsföreningen hemställer nu att Kungliga vetenskapsakademiens naturskyddskommitté bereds tillfälle utföra vetenskapliga arbeten innan slutlig ställning tas för ett utbyggande.

 

1959, utdrag ur NSD / rune