4 september 1955

 

Servitutsavtal mellan Gve. Municipalsamhälle och markägare i Killinge  by.

 

 

Ett Servitutsavtal upprättas mellan Gällivare municipalnämnd å Municipalsamhällets vägnar samt markägare i Killinge by den 4 september 1955 vad som gäller planerna om Kraftverksbygget i Kaitum älv.

 

/rune