Sept. 1955, utdrag ur NSD

 

Gällivare har köpt Killinges vattenfall.

 

Linjerna ser ut att börja klarna kring planerna på kraftverksbygget vid Killingelinka i Killinge. Enligt vad NSD erfarit har nämligen municipalnämnden i Gällivare vid ett sammanträde med byamännen i Killinge på lördagen undertecknat preliminärt köpekontrakt. Hur stor köpesumman är och villkoren i övrigt är ännu inte känt men enligt vad som erfares är bägge parter nöjda med uppgörelsen. Man hoppas dock ha kraftverket klart om två år.

När arbetena kan börja är ovisst eftersom företaget ännu inte projekterats. Inte heller driftsformen är klar. Mycket talar dock att ett kommunalt bolag tar hand om verksamheten.

Kontraktet som undertecknades på lördagen är dock inte slutgiltigt eftersom i första hand municipalfullmäktige skall ta ställning till det. Utredningen har gjorts av vattenbyggnadsbyrån, och enligt uppgift har byamännen blivit erbjudna ett bra pris. Vattenfall har tidigare varit ute efter fallet och försökt köpa vattenrätten men har bjudit för litet. Detta har dock inte helt varit utslagsgivande. Orsaken till att man vänt sig till Gällivare municip är att byggnationerna skall börja så snart som möjligt.

Vattenfall har nämligen planer på utnyttja fallet de närmaste 20 åren medan befolkningen räknar med att municipet skall börja så snart som möjligt.

 

Utbyggnaden av fallet vid Killinge får stor betydelse för byn. I första hand genom de arbetstillfällen som projektet erbjuder. I andra hand kan byn räkna med att få sina väg problem lösta  ungefär samtidigt som arbetena börjar.

 

Killingefallet i Kaitumälven har en fallhöjd på 80 meter. Det blivande kraftverkets produktionskapacitet vill man ännu inte offentliggöra, men det beräknas kunna fylla behoven för LKAB:s anläggningar i Malmberget samt för gruvsamhällena Gällivare och Malmberget.

 

Sept. 1955, utdrag ur NSD /rune