1956, utdrag ur NSD

 

Gällivare kommun köper vattenrätten i Killingi.

 

Det av Gällivare municip planerade kraftverksbygget vid Killingifallet i Kaitumälven beräknas kunna få en sluteffekt på 215 Milj Kwh per år. Gällivare kommer att få betala en rundlig summa för vattenrätten om det preliminära köpekontraktet kan föras i hamn. Inte mindre än en halv miljon kommer markägarna att få om köpet genomförs.

 

Gällivare kommunalfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde på lördagen att köpa vattenrätten i Killingi. Beslutet fattades utan någon egentlig debatt, men så hade också ärendet stötts och blötts under nära två timmar vid ett tidigare sammanträde. 225 000 kr skall kommunen erlägga i kontanter, medan det resterande beloppet – hela köpeskillingen är 448 000 kr – skall utgå i form av fri elkraft.

Hela sammanträdet överstökades på en halv timme och några egentliga debatter förekom inte. Endast i frågan om Killingi lämnade ordföranden i utredningskommittén G.Lidman några kompletterande upplysningar. Dessutom deklarerade H. Larsson som tidigare varit motståndare till kåpet , att ”Kirunas positiva inställning gjort att våra betänkligheter bortfallit” – Det minskar våra risker, ansåg han, då vi fått en så stark kompanjon.

Förhandlingarna i frågan skall nu föras vidare tillsammans med Kiruna, som uppmanas tillsätta en kommitté på sex personer.

 

1956, utdrag ur NSD / rune