Information om Akkalijoki rastplats vid Kaitumälv


Ägare: Gällivare Kommun
Fadder: Killingi Hembygdsförening

Rastplatsen är vackert placerad på den södra sidan av Kaitumälv
ca 14km före Killingi by, sväng av till Laxselet från väg 833, därefter en
lätt 2 km vandring utefter Kaitumälv till raststugan. Stugan är en
byggnad med öppen eldstad med plats för 6 personer.
Stugan är öppen för allmänheten både sommar som vinter.
Rastplatsen har torrtoalett (utedass).
Ved finns för användning för besökande.
Tydlig skyltning till Akkalijoki rastplats från Laxselet rastplats.

Med ideella krafter genom Hembygdsföreningen och Killingibor har hela
rastplatsen upprustats och fått en ansiktslyftning under de senaste åren.
(Se även länken "karta")

Välkommen att besöka Akkalijoki rastplats vid Kaitumälv!