Information om Brofästets södra rastplats
i Killingi by vid Kaitumälv


Ägare: Gällivare Kommun
Fadder: Killingi Hembygdsförening

Rastplatsen är placerad vid bron inne i byn på den södra sidan av Kaitumälv. Rastplatsen består av ett vindskydd med öppen eldstad med plats för 6 personer.
Rastplatsen är öppen för allmänheten både sommar som vinter.
Rastplatsen har torrtoalett (utedass).
Ved finns för användning för besökande.

Med ideella krafter genom Hembygdsföreningen och Killingibor har hela
rastplatsen demonterats, flyttats och uppförds vid bron i byn.

Välkommen att besöka Kaitumälv!