Lokala fiskebestämmelser inom
Killinge byaområde år 2019Minimått
- Harr 35 cm
(Information: Minimimått 35 för harr infördes 2002 för att den skall hinna leka innan den fångas. Detta är en förutsättning för att bygga upp en livskraftig harrstam i vårt område så respektera förbudet!)
- Övriga fiskearter enligt fiskeriverkets bestämmelser
Länk till Fiskeriverkets författningssamling FIFS 2004:37


Nytt! Fiske ej tillåtet i Killingefallet enl. skyltning pga fiskebefrämjande åtgärder
Kaitumälven ca 100meter NEDANFÖR Killingefallet gällande ALLA fiskare:

- Enbart handredskapsfiske
- Pimpelfiskeförbud
- Förbud för fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk etc)
- Båtfiskeförbud nedanför Killingifallet
- All fiske förbjudet i Akkalijoki inom byaområdet.


Reproduktionsområde / Flugfiske Zon:

- Från Svartselets nedre forsnacke till Gruvselet ca 50 meter uppströms raststugan.
OBS. Enbart flugspö och fluga med enkelkrok får användas.
All fisk skall ovillkorligen återutsättas!

(Catch & Release, No Kill)


Kaitumälven OVANFÖR Killingefallet SAMT alla övriga samfällda vatten:

Samtliga fiskare:
- Förbud för fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk etc) i Kaitumälven under sommarhalvåret, isfiske tillåtet.
- Max 2 st ädelfiskar per person/dygn får fångas och avlivas.

Fiskekortsköpare:
- Enbart handredskapsfiske
- Båtfiske tillåtet i Kaitumälven (enbart ovanför Killingfallet) och alla sjöar utom Ahvenjärvi.
Fiskeförbud i Ahvenjärvi efter plantering, se anslag !

Fiskerättsinnehavare:
- Nät och båtfiskeförbud i Ahvenjärvi.
- Min 37mm nät i Kerkisaivo och Kardojärvi.
- Max 5 nät/delägare i Kerkisaivo och Kardojärvi
- Min 37mm nät och not i Kaitumäven
- Näten skall märkas