Lokala fiskebestämmelser inom
Killinge byaområde år 2023Minimått
- Harr 35 cm
(Information: Minimimått 35 för harr infördes 2002 för att den skall hinna leka innan den fångas. Detta är en förutsättning för att bygga upp en livskraftig harrstam i vårt område så respektera förbudet!)
- Övriga fiskearter enligt dessa bestämmelser
Länk till Gällivare kommuns fiskeregler


OBS! Fiske förbjudet från fallet och 100m nedströms, återinfört på inrådan från Länsstyrelsen!

Kaitumälven ca 100meter NEDANFÖR Killingefallet gällande ALLA fiskare:

- Enbart handredskapsfiske
- Pimpelfiskeförbud
- Förbud för fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk etc)
- Båtfiskeförbud nedanför Killingifallet
- All fiske förbjudet i Akkalijoki inom byaområdet.


Reproduktionsområde / Flugfiske Zon:

- Från Svartselets nedre forsnacke till Gruvselet ca 50 meter uppströms raststugan.
OBS. Enbart flugspö och fluga med enkelkrok får användas.
All fisk skall ovillkorligen återutsättas!

(Catch & Release, No Kill)


Kaitumälven OVANFÖR Killingefallet SAMT alla övriga samfällda vatten:

Samtliga fiskare:
- Förbud för fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk etc) i Kaitumälven under sommarhalvåret, isfiske tillåtet.
- Max 2 st ädelfiskar per person/dygn får fångas och avlivas.

Fiskekortsköpare:
- Enbart handredskapsfiske
- Båtfiske tillåtet i Kaitumälven (enbart ovanför Killingfallet) och alla sjöar utom Ahvenjärvi.
Fiskeförbud i Ahvenjärvi efter plantering, se anslag !

Fiskerättsinnehavare:
- Nät och båtfiskeförbud i Ahvenjärvi.
- Min 37mm nät i Kerkisaivo och Kardojärvi.
- Max 5 nät/delägare i Kerkisaivo och Kardojärvi
- Min 37mm nät och not i Kaitumäven
- Näten skall märkas