Fiske och rastplatser invid KaitumälvKillingifallet Norra
och Södra rastplats
...............Läs mer >>

Laxselet rastplats
...............Läs mer >>

Paukinenä rastplats
...............Läs mer >>

Gruvselet södra rastplats
...............Läs mer >>

Gruvselet norra rastplats
...............Läs mer >>

<< Tillbaka


Akkalijoki rastplats
...............Läs mer >>

Svartselet
...............Läs mer >>

Storforsen (Luppukoski=Hänglavsforsen)
...............Läs mer >>

Brofästet södra rastplats
...............Läs mer >>

Paukistugan
...............Läs mer >>