Gröna KortetFiske och jakträttsbeviset
"Gröna Kortet" utfärdas av styrelsen för Samfällighetsföreningen, gäller i fem(5) år enligt stämmobeslut.

Källa: Styrelsen för Killingi Samfällighetsförening