Information om Gruvselets södra rastplats vid Kaitumälv


Ägare:Gällivare Kommun
Fadder: Killingi Hembygdsförening

Rastplatsen är vackert placerad vid en av de populäraste fiskeplatserna.
Södra sidan av Kaitumälv, ca 5km vandring från väg 833, 6km före Killingi by, en skylt vid väg 833 visar var stigen börjar. Stigen har spångats över blötmyrarna, så att du tar dej till rastplatsen utan problem.
Vindskyddet är en timrad byggnad med öppen eldstad.
Rastplatsen är öppen för allmänheten både sommar som vinter.
Rastplatsen har torrtoalett (utedass), tältplatser och ved.

Med ideella krafter genom Hembygdsföreningen och Killingibor har hela
rastplatsen upprustats under de senaste åren.
(Se även karta)Välkommen att besöka Gruvselets södra rastplats vid Kaitumälv!