Kort Historik om Killingi by


Killingi by är en utav de äldsta byarna i Gällivare Kommun med det första nybygget från 1720-talet. Här levde folket på jakt fiske och boskapsskötsel, vid älven fanns stora myrområden som gjordes till odlingsmarker som kunde ge hö till boskapen. Killingi har därefter med sina odlingsmarker blivit ett udda inslag i denna naturmiljö ovan odlingsgränsen ca 500 meter över havet.

Invånarantalet i byn har som mest varit mellan 250 till 300 personer. Det har funnits två skolor, en för by-barnen och en för samebarn. Samebarnen bodde i så kallade skolkåtor, fyra till antalet, i varje kåta bodde 20-22 barn. I början av 1940-talet upphörde sameskolans verksamhet och byaskolan upphörde vid mitten av 1960-talet.


Byn har även kallats för den väglösa byn, eftersom vägen tillkom så sent som 1967. Till tätorterna Gällivare och Kiruna har Killingiborna färdats med tåg, med närmaste järnvägsstation 10km från byn.
Statens järnvägar har varit den stora arbetsgivaren för de flesta män i byn.

Idag har Killingi ca 20-25 året runt boende, men under vår, sommar och höst mångdubblas invånarantalet av fritids och stugfolk. Killingi by är porten till fjällvärlden, under vårvinter passerar här bland annat ett stort antal skotrar och hundspann på sin färd till fjällkedjan västerut.
Kaitumälven, en av Europas sista orörda älvar, med sina källflöden från bland annat Kebnekaijse flyter fram i ett lugnt sel genom byn.
Fina fiske och naturupplevelser får du genom att ta dig till Killingifallet strax nedanför byn där fisket i älven främst består av harr, öring och lax.
På en sträcka av 2 mil efter Killingifallet skiftar det mellan strida strömmar och lugna sel.