Planerna om att bygga ett kraftverk i
Kaitumälv under 1950-60 talet


Fortlöpande kommer en sammanfattning att läggas ut på webben om planerna att bygga ett kraftverk i Kaitumälv under 1950-60 talet. /Webmaster


01...1955. Byn längtar efter kraftverksbygge.

02...1955. 160 meter strand köps till Killinge kraftverk.

03...1955. Gällivare får köpa Killingi.

04...1955. Utbyggt Killingifall ger Gällivare vinst.

05...1955. Sevitutsavtal upprättas.

06...1955. Gällivare har köpt Killinges vattenfall.

07...1955. Killingifallet kostar Gällivare halv miljon.

08...1956. Gällivare kommun köper vattenrätten i Killingi.

09...1956. Kungl. Maj:t sänker priset för köp av Killingifallet.

10...1957. Tilläggsavtal upprättas på grund av prissänkningen.

11...1957. 400-åriga Killinge by gjorde affär på 300 000 kr.

12...1957. Gve kommunalfullm. sammanträde..Kiruna skall kontaktas.

13...1957. Kirunafäderna beslöt att bygga kraftverk.

15...1957. Killingiprojektet har nu påbörjats.

16...1959. Lugn vattendiskussion kring 60 milj bygge.

17...1959. Kraftverk förstör bästa fisket - allvarliga skador befaras i Killinge.