Information om Laxselets rastplats
invid Kaitumälv


Ägare: Gällivare Kommun
Fadder: Killingi Hembygdsförening


Rastplatsen är vackert placerad på den södra sidan av Kaitumälv
ca 14km före Killingi by, tydlig skylt vid väg 833. Raststugan är en timrad
byggnad med öppen eldstad med plats för 8 personer.
Raststugan har bilväg ända fram (under vintern ej plogad) och är
öppen för allmänheten både sommar som vinter.
Fina platser för tält och husvagnar.
Rastplatsen har torrtoaletter (utedass).
Ved finns för användning för besökande.
Grillplats utomhus
Tydlig skyltning till fiskeplats som Akkalijoki raststuga (2km) vid Kaitumälv.

Med ideella krafter genom Hembygdsföreningen och Killingibor har hela
rastplatsen upprustats och fått en ansiktslyftning under de senaste åren.
(Se även karta)


Välkommen att besöka Laxselets rastplats vid Kaitumälv!