Information om Paukinenä rastplats vid väg och Kaitumälv


Ägare: Gällivare Kommun
Fadder: Killingi Hembygdsförening

Rastplatsen är placerad invid väg 833 och Kaitumälv ca 14 km innan Killingi by.
Rastplatsen är försedd med vindskydd, eldstad, sittbänkar och toalett.

Med ideella krafter genom Hembygdsföreningen och Killingibor har hela
rastplatsen upprustats och fått en ansiktslyftning under de senaste åren.
(Se även karta under länken "Kaitumälv, fiske)

Välkommen till Kaitumälv!