Information om Storforsnacken
(Luppukoski=Hänglavsforsen)


En vacker och bra fiskeplats ovanför forsen, du når platsen efter knappt
1km vandring från väg 833.

Välkommen till Kaitumälv!