Information om Gruvselets norra rastplats vid Kaitumälv


Ägare: Gällivare Kommun
Fadder: Killingi Hembygdsförening

Rastplatsen är vackert placerad på den norra sidan av Kaitumälv
ca 7km vandring från Killingifallet norra. Tydlig skyltning från Killingifallet
visar stigen till rastplatsen.
Raststugan är en byggnad med öppen eldstad med plats för 6 personer.
Rastplatsen är öppen för allmänheten både sommar som vinter.
Rastplatsen har torrtoalett (utedass) och vedboda.

Med ideella krafter genom Hembygdsföreningen och Killingibor har hela
rastplatsen upprustats och fått en ansiktslyftning under de sista åren.
(Se även karta)

Välkommen att besöka Gruvselets norra rastplats vid Kaitumälv!